Profil
Právne služby
Odmena
Kontakt


Oznamy

8.10.2012

Spustenie stránky

Spustili sme stránku advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Morochoviča
Čítať viac

Zobraziť všetky oznamy

Kontakt

Advokátska kancelária:
JUDr. Marek Morochovič,
advokát, IČO: 31 808 689, IČ DPH: SK1046908445,
číslo osvedčenia SAK: 3704,
kancelária: Krížna 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
telefón: +421 2 5556 7006, fax: +421 2 5564 3729,
email: morochovic@mmadvokat.sk
 
Kancelária konkurzného a reštrukturalizačného správcu:
JUDr. Marek Morochovič,
správca, IČO: 31 808 689, IČ DPH: SK1046908445,
značka správcu: S1145,
kancelária: Krížna 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
telefón: +421 2 5556 7006, fax: +421 2 5564 3729,
email: morochovic@mmadvokat.sk
 
pracovný čas: v pracovné dni od 08:00 do 17:00 hod. v prípade dohody aj mimo uvedené dni a čas